Bộ phận Chuyển tiếp sẽ hỗ trợ sinh viên chuẩn bị hồ sơ, chích ngừa theo yêu cầu của trường và hoàn tất điền đơn xin nhập...

Xem tiếp