“Time Machine” là chủ đề của Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 của sinh viên Bách Khoa Quốc Tế. “Time Machine” là chủ đề của Lễ...

Xem tiếp