Nếu bạn biết tự rửa chén bát sau khi ăn xong và mẹ bạn cần tham khảo ý kiến của bạn, bạn có thể tin rằng mình đã trưởng thành,...

Xem tiếp