announcement

 

 

Liên hệ

Tổ Đảm bảo chất lượng – Văn Phòng Đào tạo Quốc tế

– Trường Đại học Bách Khoa –

 Địa chỉ: 

Kiosk Văn phòng Đào tạo Quốc tế,  268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Số điện thoại: 

(028) 3865.4183 – Ext: 6298 | (028) 7300.4183

Email: 

dbclqt@oisp.edu.vn

Bản đồ