Một chàng sinh viên đang nổi như cồn trên các diễn đàn mạng nhờ viết một ứng dụng di động đem về doanh thu 600 triệu đồng chỉ...

Xem tiếp