Đã thành thông lệ hằng năm, vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới ÂL, toàn thể cán bộ OISP cùng nhau họp mặt để chúc Tết và lì...

Xem tiếp