Mới đây, 2 SV BKQT đã xuất sắc trở thành học viên khóa 2 của Chương trình Đào tạo Kỹ sư AI Vingroup.

Xem tiếp