Đỗ đầu hai trường đại học (ĐH) danh tiếng, chọn học Bách Khoa TP.HCM, chỉ tốt nghiệp với tấm bằng trung bình khá nhưng vẫn trở...

Xem tiếp