Nhắc đến nghiên cứu khoa học (NCKH), nhiều người, đặc biệt là sinh viên thường nghĩ đó là một công việc vất vả, tốn nhiều thời...

Xem tiếp