IELTS 6.0 là yêu cầu bắt buộc mà tân sinh viên OISP phải có để được vào học kỳ chính. Nghe có vẻ khó nhằn nhưng thực ra, để đạt...

Xem tiếp