Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 15/01/2020, tại trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TPHCM diễn ra Lễ bảo vệ Luận văn tốt nghiệp dành cho...

Xem tiếp