Chia sẻ với các sinh viên Bách Khoa trong buổi Kick-off Bach Khoa Innovation 2018 (diễn ra hôm 20/1/2018 tại Đại học...

Xem tiếp