Năm nay, mỗi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển tối đa 3 lần và sử dụng phương thức điều chỉnh NV trực...

Xem tiếp