Sinh viên chương trình Kỹ sư Việt – Nhật (VJEP) đã tham gia phỏng vấn cùng doanh nghiệp Nhật để tìm kiếm cơ hội thực tập...

Xem tiếp