Sản phẩm do Câu lạc bộ BKIT4U đến từ Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính – ĐH Bách Khoa TP.HCM thiết kế và chế tạo....

Xem tiếp