Ngày 9/1/2021, Ban chủ nhiệm chương trình Kỹ sư Việt – Nhật (VJEP) đã tổ chức chương trình Ăn trưa cùng Sensei. Đây là sự...

Xem tiếp