Tốt, an toàn, kỷ luật – dường như là tôn chỉ và văn hóa kinh doanh của người Nhật. Công ty Shiseido Việt Nam mà sinh viên...

Xem tiếp