Nhóm 5 sinh viên Trường Đại học Bách Khoa đã chế tạo mô hình máy phân loại rác ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây là sản phẩm đạt...

Xem tiếp