Cùng khám phá trải nghiệm học tập của 5 SVBK đã chuyển tiếp sang ĐH đối tác nhưng đang học online ở VN.

Xem tiếp