Vừa qua, Ban chủ nhiệm chương trình Kỹ sư Việt – Nhật (VJEP) đã tổ chức buổi gặp gỡ đầu năm. Đây là hoạt động nằm trong...

Xem tiếp