Trong chương trình giao lưu với tàu thanh niên Đông Nam Á, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường Đại học Bách khoa – Đại học...

Xem tiếp