Ngày 15/1/2021, Đại học Quốc gia HCM chính thức mở cổng đăng ký kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2021. Đây là phương thức chiếm tỷ...

Xem tiếp