Tại Lễ Bế giảng, Ban chủ nhiệm chương trình Kỹ sư Việt – Nhật (VJEP) đã vinh danh 17 sinh viên có thành tích Xuất sắc...

Xem tiếp