Thu nhập của những người làm việc trong ngành dầu khí thường ở mức cao so với mặt bằng chung.

Xem tiếp