Từ năm 2020, Trường ĐHBK-HCM bắt đầu tuyển sinh ngành Vật lý Kỹ thuật – chuyên ngành Kỹ thuật Y Sinh chương trình Chất...

Xem tiếp