Nhân vật OISP chọn phỏng vấn kỳ này là Hồ Nhật Minh, sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng khóa 2010, chương trình Liên kết Quốc tế...

Xem tiếp