Với phổ điểm thi TN THPT 2021 các tổ hợp môn A00, A01 tăng, dự báo điểm chuẩn theo phương thức này sẽ tăng.

Xem tiếp