Đại diện ĐH Công nghệ Sydney (UTS), ĐH Quốc Gia, ĐH Bách khoa và các đại biểu của tỉnh Phú Yên trong buổi khởi động dự án...

Xem tiếp