Những thông tin chi tiết về ngành Dầu khí được chia sẻ trong buổi tham quan công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam...

Xem tiếp