Đại học Quốc gia TP.HCM đạt thứ hạng 801-1.000 trong danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới năm 2022.

Xem tiếp