Select Page
instagram followers instagram likes

TIN TỨC, HỌC BỔNG DU HỌC, ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TIẾP

Tin tức du học chuyển tiếp

Trải nghiệm học tập tại thư viện 5 sao của Đại học Macquarie

Trải nghiệm học tập tại thư viện 5 sao của Đại học Macquarie

Thư viện của trường Đại học Macquarie (MQ) có diện tích lớn nhất khu vực Bắc Úc và tại đây được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đẳng cấp 5* nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu học tập và nghiên cứu cho sinh viên. Toàn cảnh thư viện đẳng cấp 5* của trường. - Hình MQ Đại học...

Xem tiếp
Tin tức, học bổng - Right sidebar - Chuyển tiếp - Bách khoa Quốc tế

học bổng du học chuyển tiếp

Trần Huỳnh Minh Tuấn - SV quốc tế xuất sắc nhất bang Nam Úc - chương trình Liên kết Quốc tế - Trường ĐH Bách khoa
The University of Queensland – UQ (Úc)

1. UQ Future Students Undergraduate Scholarship for High Achievers

Dành cho SV đạt thành tích xuất sắc có nguyện vọng theo học các chương trình bậc ĐH tại UQ

 • Giá trị học bổng: 10.000 AUD/năm học đầu tiên
 • Học kỳ/năm học áp dụng: HK1/2020
 • Tình trạng học bổng: Hết hạn

2. Vietnam Partners Advanced Standing Scholarships

Dành cho SV đạt thành tích xuất sắc có nguyện vọng theo học các chương trình bậc ĐH tại UQ

 • Giá trị học bổng: 10.000 AUD/năm học đầu tiên
 • Học kỳ/năm học áp dụng: HK1/2020
 • Tình trạng học bổng: Hết hạn

3. UQ – EAIT Scholarship for HCMUT Civil Engineering Students

Dành cho SV đạt thành tích xuất sắc có nguyện vọng theo học chương trình Civil Engineering tại UQ

 • Giá trị học bổng: 10.000 AUD/năm học đầu tiên
 • Học kỳ/năm học áp dụng: HK2/2019
 • Tình trạng học bổng: Hết hạn

4. High Achievers Scholarship for International Students

Dành cho SV là công dân các nước Đông Nam Á đạt thành tích xuất sắc có nguyện vọng theo học các chương trình bậc ĐH/ Sau ĐH tại UQ

 • Giá trị học bổng: 20% học phí/năm
 • Học kỳ/năm học áp dụng: HK2/2020
 • Tình trạng học bổng: Hết hạn
The University of Adelaide – UoA (Úc)

1. The Partner Scholarship 2021 (International)

Dành cho SV thuộc các ĐH đối tác của UoA có nguyện vọng theo học các chương trình bậc ĐH tại trường

 • Giá trị học bổng: 25% học phí
 • Học kỳ/năm học áp dụng: HK1/2021 hoặc HK2/2021
 • Tình trạng học bổng: Còn hiệu lực

2. Global Citizens Scholarship

Dành cho SV có nguyện vọng theo học các chương trình bậc ĐH/ Sau ĐH tại UoA

 • Giá trị học bổng: 15-30% học phí
 • Học kỳ/năm học áp dụng: HK2/2020
 • Tình trạng học bổng: Hết hạn

3. Global Academic Excellence Scholarship

Dành cho SV đạt thành tích xuất sắc có nguyện vọng theo học các chương trình bậc ĐH/ Sau ĐH tại UoA

 • Giá trị học bổng: 50% học phí
 • Học kỳ/năm học áp dụng: HK2/2020
 • Tình trạng học bổng: Hết hạn

Xem chi tiết điều kiện dự tuyển học bổng của UoA tại đây.

The University of Technology Sydney – UTS (Úc)

1. International Undergraduate Pathway Scholarship

Dành cho SV thuộc các ĐH đối tác của UTS có nguyện vọng theo học các chương trình bậc ĐH tại trường

 • Giá trị học bổng: 25% học phí
 • Học kỳ/năm học áp dụng: HK2, HK3/2020
 • Tình trạng học bổng: Còn hiệu lực

2. Fee Credit for Pathway Students

Dành cho SV thuộc các ĐH đối tác của UTS có nguyện vọng theo học các chương trình bậc ĐH tại trường nhưng không thỏa mãn điều kiện để nhận học bổng

 • Giá trị học bổng: 2.500 AUD/HK
 • Học kỳ/năm học áp dụng: HK2, HK3/2020
 • Tình trạng học bổng: Còn hiệu lực

Xem chi tiết điều kiện dự tuyển học bổng của UTS tại đây.

Griffith University – GU (Úc)

1. International Student Acedemic Merit Scholarship

Dành cho SV có thành tích xuất sắc thuộc các ĐH đối tác của GU có nguyện vọng theo học các chương trình bậc ĐH tại trường

 • Giá trị học bổng: 20% học phí
 • Học kỳ/năm học áp dụng: HK1, HK2/2021
 • Tình trạng học bổng: Còn hiệu lực

2. International Student Acedemic Excellence Scholarship

Dành cho SV đạt thành tích xuất sắc thuộc các ĐH đối tác với của GU có nguyện vọng theo học các chương trình bậc ĐH/ Sau ĐH tại trường

 • Giá trị học bổng: 25% học phí
 • Học kỳ/năm học áp dụng: HK1, HK2/2021
 • Tình trạng học bổng: Còn hiệu lực

Xem chi tiết điều kiện dự tuyển học bổng của GU tại đây.

Macquarie University – MQ (Úc)

1. Macquarie University ASEAN Scholarship

Dành cho SV là công dân các nước Đông Nam Á có nguyện vọng theo học các chương trình bậc ĐH/ Sau ĐH học tại MQ

 • Giá trị học bổng: 10.000 AUD/năm
 • Học kỳ/năm học áp dụng: HK2/2020
 • Tình trạng học bổng: Hết hạn

2. ASEAN Partner Scholarship

Dành cho SV thuộc các ĐH là đối tác với MQ có nguyện vọng theo học các chương trình bậc ĐH tại trường

 • Giá trị học bổng: 15.000 AUD/năm
 • Học kỳ/năm học áp dụng: HK2/2020
 • Tình trạng học bổng: Hết hạn

Xem chi tiết điều kiện dự tuyển học bổng của MQ tại đây.

University of Otago – UoO (New Zealand)

1. Vice-Chancellor’s Schilarship for International Students

Dành cho SV có nguyện vọng theo học các chương trình bậc ĐH của UoO, áp dụng đối với các chuyên ngành về Sciences, Business, Health Sciences, Humanities.

 • Giá trị học bổng: 5.000 NZD
 • Học kỳ/năm học áp dụng: HK1, HK2/2021
 • Tình trạng học bổng: Còn hiệu lực

2. New Frontiers Scholarships

Dành cho SV có nguyện vọng theo học các chương trình bậc ĐH của UoO

 • Giá trị học bổng: 2.500-5.000 NZD (giá trị học bổng được trao dựa trên thành tích học tập của SV)
 • Học kỳ/năm học áp dụng: HK1/2021
 • Tình trạng học bổng: Còn hiệu lực

Xem chi tiết điều kiện dự tuyển học bổng của UoO tại đây.

Điều kiện du học chuyển tiếp

The University of Queensland (Úc)
Ngành đào tạo Điều kiện GPA Điều kiện tiếng Anh
Công nghệ Thông tin
≥ 6,5 • IELTS ≥ 6.5 (điểm thành phần ≥ 6.0); hoặc
• TOEFL iBT ≥ 87 (viết ≥ 21; nghe, đọc, nói ≥ 19); hoặc
• PTE ≥ 64 (điểm thành phần ≥ 60)
Kỹ thuật Điện – Điện tử
Kỹ thuật Xây dựng
Kỹ thuật Hóa học
The University of Adelaide (Úc)
Ngành đào tạo Điều kiện GPA Điều kiện tiếng Anh
Kỹ thuật Dầu khí ≥ 6,5 (Toán, Lý ≥ 6,5) • IELTS ≥ 6.5 (điểm thành phần ≥ 6.0); hoặc
• TOEFL iBT ≥ 79 (viết ≥ 21, nói ≥ 18; nghe, đọc ≥ 13); hoặc
• PTE ≥ 58 (điểm thành phần ≥ 50)
Công nghệ Thông tin
≥ 6,5
Kỹ thuật Điện – Điện tử
Kỹ thuật Hóa Dược
Kỹ thuật Hóa học
Quản trị Kinh doanh
Griffith University (Úc)
Ngành đào tạo Điều kiện GPA Điều kiện tiếng Anh
Kỹ thuật Điện – Điện tử
≥ 6,5 • IELTS ≥ 6.0 (điểm thành phần ≥ 5.5); hoặc
• TOEFL iBT ≥ 71 (điểm thành phần ≥ 19); hoặc
• PTE ≥ 50 (điểm thành phần ≥ 40)
Kỹ thuật Xây dựng
Kỹ thuật Môi trường
Macquarie University (Úc)
Ngành đào tạo Điều kiện GPA Điều kiện tiếng Anh
Công nghệ Thông tin
≥ 6,5 • IELTS ≥ 6.5 (điểm thành phần ≥ 6.0); hoặc
• TOEFL iBT ≥ 83 (viết ≥ 21, nói ≥ 18, đọc ≥ 13, nghe ≥ 12); hoặc
• PTE ≥ 58 (điểm thành phần ≥ 50)
Kỹ thuật Điện – Điện tử
Quản trị Kinh doanh
University of Technology Sydney (Úc)
Ngành đào tạo Điều kiện GPA Điều kiện tiếng Anh
Công nghệ Thông tin
≥ 6,5 • IELTS ≥ 6.5 (viết ≥ 6.0); hoặc
• TOEFL iBT ≥ 79-93 (viết ≥ 21); hoặc
• PTE ≥ 58
Kỹ thuật Cơ Điện tử
University of Illinois Springfield (Mỹ)
Ngành đào tạo Điều kiện GPA Điều kiện tiếng Anh
Quản trị Kinh doanh ≥ 6,0 • IELTS ≥ 6.0; hoặc
• PTE ≥ 65; hoặc

• Vượt qua kỳ thi tiếng Anh do University of Illinois Springfield tổ chức
The Catholic University of America (Mỹ)
Ngành đào tạo Điều kiện GPA Điều kiện tiếng Anh
Kỹ thuật Điện – Điện tử ≥ 7,0 • IELTS ≥ 6.5 (điểm thành phần ≥ 6.0); hoặc
• TOEFL iBT ≥ 87 (viết ≥ 21; nghe, đọc, nói ≥ 19)
University of Otago (New Zealand)
Ngành đào tạo Điều kiện GPA Điều kiện tiếng Anh
Công nghệ Thực phẩm ≥ 7,5 IELTS ≥ 6.0 (điểm thành phần ≥ 6.0)
Nagaoka University of Technology (Nhật)
Ngành đào tạo Điều kiện chuyển tiếp
Khoa học Máy tính

• Đạt tất cả các môn đại cương, cơ bản, chuyên ngành, kể cả bốn môn Anh văn 1-2-3-4
• Không vắng quá 30% số buổi học tiếng Nhật trong từng học kỳ
• Tham gia và đạt yêu cầu các kỳ thi tiếng Nhật theo quy định, bao gồm:
– Kỳ thi Du học Nhật Bản
– Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ sơ cấp N3
– Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ trung cấp N2
• Vượt qua kỳ thi phỏng vấn (bằng tiếng Nhật) chuyển tiếp sang Nagaoka University of Technology tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa(*)
– Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Nhật với giáo sư Nagaoka University of Technology
– Làm bài thi môn Toán, Lý bằng tiếng Nhật
– Làm bài đọc hiểu bằng tiếng Nhật các nội dung liên quan đến kiến thức đã học

(*)Nếu không đạt điều kiện chuyển tiếp sang Nhật, sinh viên học tiếp chương trình Đại trà tại Trường ĐH Bách khoa

Kỹ thuật Máy tính
Kỹ thuật Điện – Điện tử
Tin tức, học bổng - Điều kiện chuyển tiếp du học - OISP - Bách khoa Quốc tế

Liên hệ tư vấn

Bộ phận Chuyển tiếp – Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Địa chỉ

P. 306, Nhà A4, Trường ĐH Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại

(028) 7300.4183 (gặp Ms. Vân Anh/ Ms. Bích Hằng)
Chuyển tiếp du học - Liên hệ tư vấn - OISP - Trường ĐH Bách khoa