Renesas Vietnam Corporation (Nhật) là điểm đến của chúng tôi trong chuyến kiến tập đầu khóa dành cho tân sinh viên K2017....

Xem tiếp