Mới đây, sáu sinh viên Bách khoa Quốc tế đã vinh dự nhận được học bổng trao đổi TFSCALE 2021.

Xem tiếp