Tìm hiểu thông tin về chúng tôi

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM (gọi tắt là Đoàn trường) là cơ sở Đoàn Quận, Huyện và trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh và gián tiếp là Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM.

Nhiệm vụ của Đoàn trường:

  • Tổ chức thực hiện công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử, lý tưởng cách mạng; giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách trong thanh niên và sinh viên.
  • Tổ chức các hoạt động phong trào thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy trong sinh viên và cán bộ trẻ.
    Tổ chức các hoạt động chăm lo và đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên.
  • Tổ chức các hoạt động phong trào, hành động cách mạng, qua đó tạo môi trường rèn luyện tích cực để thanh niên, sinh viên dấn thân, phấn đấu, rèn luyện năng lực công tác quần chúng, nhân cách và bản lĩnh xã hội; giúp thanh niên, sinh viên nhận thức được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với gia đình, nhà trường, xã hội và đất nước.
  • Tuyên truyền xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, là nòng cốt xây dựng và phát triển Hội sinh viên Việt Nam trường.
    Rèn luyện, bồi dưỡng và giới thiệu Đoàn viên ứu tú cho tổ chức Đảng xem xét và kết nạp.

Website Đoàn trường: http://tuoitrebachkhoa.hcmut.edu.vn/