Các giải thưởng đoàn hội

Sinh viên 05 tốt các cấp

Danh hiệu Sinh viên 05 tốt được xét dựa trên 05 tiêu chí: Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt. Giải thưởng xét mỗi năm một lần và xét theo thứ tự: Cấp Liên Chi hội Sinh viên VPĐTQT – Cấp trường – Cấp Đại học Quốc gia – Cấp thành – Cấp trung ương, các yếu tố để xét duyệt cho 05 tiêu chí sẽ thay đổi theo từng cấp.

Sinh viên tiêu biểu Đoàn - Hội

Giải thưởng dành tặng Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu trong năm dựa trên các đóng góp, mô hình, giải pháp hiệu quả dành cho các công tác Đoàn – Hội; tham gia tổ chức các hoạt động. Giải thưởng được trao mỗi năm một lần do Đoàn Khối – Liên Chi hội Sinh viên VPĐTQT xét tặng.

Sinh viên tài năng

Giải thưởng dành tặng các bạn Đoàn – Hội viên xuất sắc, có thành tích học tập tốt, năng nổ trong hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế, tiếng Anh tốt, đạt giải trong các kỳ thi nghiên cứu khoa học hoặc các kỳ thi về nghệ thuật, thể thao. Giải thưởng được xét mỗi năm một lần do Đoàn khối VPĐTQT xét tặng.

Sinh viên với nghiên cứu và sáng tạo

Giải thưởng dành tặng các bạn sinh viên đạt thành tích cao ở các giải thưởng nghiên cứu khoa học và sáng tạo, đóng góp tích cực vào hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên. Giải thưởng được trao tặng mỗi năm một lần. Đây là giải thưởng mới được đưa vào hạng mục giải thưởng năm 2021.

Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” là nội dung quan trọng của tổ chức Đoàn các cấp, là tiêu chuẩn để xét Đoàn viên ưu tú và Sinh viên 05 tốt các cấp. Danh hiệu được xét mỗi năm một lần do Đoàn trường phát động. Danh hiệu được dành cho cả viên chức, giảng viên và sinh viên.

Đoàn viên ưu tú

Giải thưởng dành cho các bạn Đoàn viên Đoàn TNCS HCM có thành tích xuất sắc, lý lịch chính trị rõ ràng và có thành tích học tập tốt trong năm học.

Chương trình - Hoạt động xuất sắc nhất

Giải thưởng được xét mỗi năm một lần nhằm tuyên dương hoạt động xuất sắc nhất của CLB – Đội Nhóm trong năm học. Giải thưởng được bầu chọn dựa trên sự bình chọn của sinh viên và sự bình chọn của hội đồng do Đoàn Khối VPĐTQT thành lập.

CLB - Đội - Nhóm xuất sắc nhất

Giải thưởng được xét mỗi năm một lần nhằm tuyên dương những CLB – Đội – Nhóm có thời gian hoạt động ít nhất hai năm, đã tham gia tích cực trong năm học và trong các hoạt động của Đoàn Khối – Liên Chi hội Sinh viên VPĐTQT đã tổ chức. Giải thưởng được bầu chọn dựa trên sự bình chọn của sinh viên và sự bình chọn của hội đồng do Đoàn Khối VPĐTQT thành lập.