Tháng 8 | 2021

GIẢI THƯỞNG
– Giải thưởng sinh viên nghiên cứu Khoa học Euréka

HOẠT ĐỘNG
– Lễ khai giảng
– OISPClub Day
– Tuyển Nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021 – 2022

GIẢI THƯỞNG
– Giải thưởng sinh viên nghiên cứu Khoa học Euréka

Tháng 9 | 2021
Tháng 10 | 2021

HOẠT ĐỘNG
OISP Camp
– Mystery Bách Khoa
– Tuyển Nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021 – 2022

GIẢI THƯỞNG
– Giải thưởng sinh viên nghiên cứu Khoa học Euréka
DANH HIỆU
– Danh hiệu sinh viên 5 Tốt các cấp
– Danh hiệu Đoàn viên ưu tú

HOẠT ĐỘNG
– Tuyển Nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021 – 2022
DANH HIỆU
– Danh hiệu sinh viên 5 Tốt các cấp

Tháng 11 | 2021
Tháng 12 | 2021

HOẠT ĐỘNG
– Đại hội Chi Đoàn
– Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2022

HOẠT ĐỘNG
– Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2022
– OISP Gala 2022

Tháng 1 | 2022
Tháng 2 | 2022

HOẠT ĐỘNG
– Tháng Thanh niên.

HOẠT ĐỘNG
– Tháng Thanh niên.
– Tập huấn Cán bộ Đoàn Hội
– Đại hội Đại biểu Đoàn khối Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Tháng 3 | 2022
Tháng 4 | 2022

HOẠT ĐỘNG
– Đại hội Đại biểu Đoàn khối Văn phòng Đào tạo Quốc tế
– OISP Neuron races
– Sinh viên Khỏe
– Breaking Records 2021
– OISP International Festival

HOẠT ĐỘNG
– Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác.

Tháng 5 | 2022
Tháng 7 | 2022

HOẠT ĐỘNG
– Chiến dịch Tình nguyện Mùa Hè Xanh 2022.

HOẠT ĐỘNG
– Chiến dịch Tình nguyện Mùa Hè Xanh 2022.

Tháng 8 | 2022