Không thi môn Năng khiếu vẽ và đào tạo bằng 100% tiếng Anh là 2 điểm sáng nổi bật của CT CLC Kiến trúc BK.

Xem tiếp