Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 là quyết định mang tính chiến lược của Văn phòng Đào tạo Quốc tế, nhằm cung cấp ổn định dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cải tiến liên tục, hướng đến sự phát triển bền vững.

Khảo Sát

Văn phòng Đào tạo Quốc tế triển khai khảo sát ý kiến các bên liên quan định kỳ hằng năm, nhằm đo lường mức độ thỏa mãn của khách hàng, nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan, trong công tác giảng dạy và vận hành từ đó đưa ra biện pháp cải tiến phù hợp thực tế.

Đánh Giá Chương trình Đào tạo

Là việc áp dụng bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn kiểm định quốc tế nhằm đánh giá các hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo bao gồm: người học, mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra, chương trình giảng dạy, cải tiến liên tục, giảng viên, cơ sở vật chất v.v…

Chứng Nhận Kiểm Định Quốc Tế

HCERES

AUN-QA

ABET

FIBAA

ISO 9001:2015

Tin tức – Sự kiện

Thành Viên

TS. Đặng Đăng Tùng

Trưởng Văn phòng Đào tạo Quốc tế

TS. Nguyễn Cảnh Tuấn

Phó trưởng Văn phòng Đào tạo Quốc tế

ThS. Nguyễn T. Thanh Trang

Chuyên viên Đảm bảo chất lượng

CN. Lưu Thị Kim Cúc

Chuyên viên Đảm bảo chất lượng

ThS. Trần Huỳnh T. Uyên

Chuyên viên Đảm bảo chất lượng

CONTACT

Quality Assurance Team – Office for International Study Program (OISP) – University of Technology

Address:

 OISP Kiosk, 268 Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City

Phone number: 

(028) 3865.4183 – Ext: 6298 | (028) 7300.4183

Email: 

dbclqt@oisp.edu.vn

MAP