Bài viết được gắn nhãn -

đh bách khoa tphcm

Trang chủ đh bách khoa tphcm

Điểm danh tuần 3 khóa K09, HK1 năm học 2010-2011

Đại Học Bách  Khoa Tp.Hồ Chí Minh – Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo tổng số buổi vắng mặt trên lớp của sinh viên...

Xem tiếp

Thông báo nộp học phí sinh viên K09 và K10 – học kỳ 1 (2010-2011)

Đại Học Bách  Khoa Tp.Hồ Chí Minh – Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo về việc nộp học phí sinh viên K09 và K10...

Xem tiếp
Trang 14 trên 14