Select Page

Điểm danh tuần 3 khóa K09, HK1 năm học 2010-2011

logo-oispĐại Học Bách  Khoa Tp.Hồ Chí Minh – Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo tổng số buổi vắng mặt trên lớp của sinh viên tuần 3 (24/09/2020 – 01/10/2020)

Đại Học Bách  Khoa Tp.Hồ Chí Minh – Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo tổng số buổi vắng mặt trên lớp của sinh viên tuần 3 (24/09/2020 – 01/10/2020)

Lớp ADE

Số buổi GV lên lớp: 4
ade


Lớp GRI
Số buổi GV lên lớp: 4

gri


Lớp QU+TROB
Số buổi GV lên lớp: 7

qe-trob


Lớp UIS
Số buổi GV lên lớp: 5

uis


Lớp Tiên Tiến
Số buổi GV lên lớp: 7

tuan-3-2010

Bài trước

Bài tiếp