Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /home/oisphttps/domains/oisp.hcmut.edu.vn/public_html/wp-includes/category.php on line 160

Notice: Trying to get property 'parent' of non-object in /home/oisphttps/domains/oisp.hcmut.edu.vn/public_html/wp-includes/category.php on line 153

Notice: Trying to get property 'parent' of non-object in /home/oisphttps/domains/oisp.hcmut.edu.vn/public_html/wp-includes/category.php on line 153

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/oisphttps/domains/oisp.hcmut.edu.vn/public_html/wp-includes/category.php on line 153
Thông báo nộp học phí sinh viên K09 và K10 – học kỳ 1 (2010-2011) | Trường Đại học Bách khoa - Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Thông báo nộp học phí sinh viên K09 và K10 – học kỳ 1 (2010-2011)

Đại Học Bách  Khoa Tp.Hồ Chí Minh – Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo về việc nộp học phí sinh viên K09 và K10 – học kỳ 1 (2010-2011)

2010-09-30_1

Bài trước

Bài tiếp