Select Page

Thông báo nộp học phí sinh viên K09 và K10 – học kỳ 1 (2010-2011)

Đại Học Bách  Khoa Tp.Hồ Chí Minh – Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo về việc nộp học phí sinh viên K09 và K10 – học kỳ 1 (2010-2011)

2010-09-30_1

Bài trước

Bài tiếp