Thông báo tham gia hội thao của khoa Quản Lý Công Nghiệp

clockThông báo tham gia hội thao của khoa Quản Lý Công Nghiệp

THÔNG BÁO

V/v tham gia hội thao của khoa Quản Lý Công Nghiệp

Văn phòng Đào tạo Quốc tế thông báo việc tham gia hội thao do khoa Quản Lý Công Nghiệp tổ chức. Nội dung thi đấu gồm có:

NỘI DUNG

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ

THỜI GIAN THI ĐẤU

LỆ PHÍ THAM GIA

Chạy ngắn

23/10/2010

13/11 – 18/11

5000đ/người

Cầu Lông

23/10/2010

10/11- 18/11

15000 đ/người

Bóng đá nam

07/10/2010

13/10 – 18/11

400000 đ/đội

  • Các bạn khóa K2009  các lớp Liên Kết đăng ký tham gia liên hệ:

Bạn Đặng Hồ Bắc – Lớp Dầu Khí K09.

ĐT: 0908 941 545

Email: dg_ho_bac@yahoo.com

Lớp Tiên Tiến:

Huỳnh Quang Khôi – lớp Tiên Tiến K09.

  • Các bạn khóa K2010 đang ký liên hệ:

Bạn Phạm Phương Vĩnh – Lớp Quản Trị Kinh Doanh K2010

ĐT: 0988 328 982

Email: tamphuong_tb@yahoo.com

Lưu ý: Các sinh viên khóa K2009 và 2010 đều có thể đăng ký tham gia.

Văn phòng Đào tạoQuốc Tế

Bài trước

Bài tiếp