CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 2023 – ĐÃ KHỞI ĐỘNG

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 2023 – ĐÃ KHỞI ĐỘNG

Chuỗi chương trình được diễn ra định kỳ vào tháng 4 hằng năm nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên và mang lại kiến thức Đoàn – Hội, trau dồi thêm kỹ năng sống, cũng như thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các Cán bộ chi Đoàn, chi Hội, các Câu lạc bộ – Đội –...