TUYỂN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHỐI – LIÊN CHI HỘI VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

TUYỂN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHỐI – LIÊN CHI HỘI VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Đoàn khối – Liên Chi hội Sinh viên Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐTQT), hay còn gọi là OISP Youth Union and Students Association (OYU), đơn vị thuộc Văn phòng Đào tạo Quốc tế, có nhiệm vụ phát triển hoạt động sinh viên, rèn luyện kỹ năng, hướng đến cộng đồng, chủ...