Sinh viên đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo Bác”, năm học 2019 – 2020.

Sinh viên đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo Bác”, năm học 2019 – 2020.

Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tiến hành xét duyệt và bình chọn dựa trên kết quả của sự nỗ lực phấn đấu của các cá nhân. Ban Chấp hành Đoàn khối Văn phòng Đào tạo Quốc tế (BCH Đoàn khối VP.ĐTQT) xin chúc mừng các viên chức, sinh viên Bách khoa nói chung và OISP...