OISP cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ, các lớp bồi dưỡng giúp SV sớm đạt chuẩn tiếng Anh để vào học kỳ chính khóa.

Xem tiếp