Các bạn học sinh yêu thích quản trị kinh doanh, kế toán tài chính rất phù hợp với ngành Quản lý Công nghiệp.

Xem tiếp