FrieslandCampina Việt Nam (FCV) là công ty Liên doanh giữa công ty xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương và Royal FrieslandCampina...

Xem tiếp