Ý tưởng về đôi giày chuyển hóa năng lượng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ nhóm sinh viên Điện – Điện tử chương trình Tiên tiến...

Xem tiếp