Hội thảo do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM và Tổ chức Hỗ trợ SV Nhật Bản phối hợp tổ chức.

Xem tiếp